Skip to content

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Implementarea cu succes a rezultatelor tezei de doctorat dezvoltata in cadrul U.T. Iasi la nivel industrial, prin activitati specifice de CD si introducerea in fabricatie de produse si tehnologii software noi in cadrul companiei.

2. Crearea mediului favorabil pentru aplicarea rezultatelor provenite din cercetarea fundamentala si precompetitiva din cadrul U.T. Iasi, prin dezvoltarea de produse (cel putin unu) si tehnologii software noi aferente strategiei nationala de competitivitate: Energie si management de mediu – Inovare, dezvoltare tehnologica si valoare adaugata.

3. Creşterea capacităţii de cercetare aplicativa prin atragerea a min. 2 tineri cercetători doctorali si postdoctorali ai U.T. Iasi si pregatirea infrastructurii pentru accesarea in parteneriate national si international a unor fonduri specifice cercetarii industriale, sub egida H2020/PN3-Inovare sau Parteneriate, Eureka/Eurostars, H2020-SMEs, ERA-NET s.a.

Implementarea cu succes a rezultatelor tezei de doctorat dezvoltata in cadrul U.T. Iasi la nivel industrial, prin activitati specifice de CD si introducerea in fabricatie de produse si tehnologii software noi in cadrul companiei.

Crearea mediului favorabil pentru aplicarea rezultatelor provenite din cercetarea fundamentala si precompetitiva din cadrul U.T. Iasi, prin dezvoltarea de produse (cel putin unu) si tehnologii software noi aferente strategiei nationala de competitivitate: Energie si management de mediu – Inovare, dezvoltare tehnologica si valoare adaugata.

Creşterea capacităţii de cercetare aplicativa prin atragerea a min. 2 tineri cercetători doctorali si postdoctorali ai U.T. Iasi si pregatirea infrastructurii pentru accesarea in parteneriate national si international a unor fonduri specifice cercetarii industriale, sub egida H2020/PN3-Inovare sau Parteneriate, Eureka/Eurostars,
H2020-SMEs, ERA-NET s.a.

Introducerea în producţie proprie a rezultatelor cercetării pe baza achiziţiei unor echipamente IT noi, şi eficientizarea şi optimizarea procesului de producţie software; Crearea a cel puţin 3 locuri de muncă, din care 2 in CD.

Asigurarea cadrul tehnico-economic al dezvoltarii de noi domenii de afaceri si creşterea competitivităţii pe piaţă a companiei prin produsele şi serviciile oferite (min. 3 clienti).

Susţinerea capacităţii de exploatare a rezultatelor ştiinţifice în industrie prin brevetarea rezultatelor activităţii de cercetare.

Creşterea cifrei de afaceri prin introducerea în producţie şi comercializarea produselor dezvoltate.

Dezvoltarea activităţilor de CDI în întreprindere si diseminarea larga a rezultatelor in parteneriat; transfer tehnologic.