Skip to content

Despre proiect

Titlu proiect

Sistem de management al clădirilor cu consum de energie aproape zero NZEB prin intermediul unui sistem de asistenţă tehnică prin flux video documentat

Operațiunea

Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere

Schema de ajutor de stat

AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SPRIJINIREA START-UP-URILOR ŞI SPIN OFF-URILOR INOVATOARE

Beneficiar

YOURSUBSTITUTE S.R.L.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Imbunătăţirea capacităţii tehnice si tehnologice si dezvoltarea start-up-ului inovativ „YourSubstitute” SRL care sa fructifice rezultatele tezei de doctorat intitulata „CONTRIBUTII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR PE BAZĂ DE APLICAȚII SOFTWARE DEDICATE” dezvoltata in cadrul Univ. Tehnice Iasi si sustinuta public la data de 10.09.2020, in vederea inovarii si realizarii de produse si tehnologii noi software de tipul‚ SISTEM DE MANAGEMENT AL CLĂDIRILOR CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE ZERO NZEB PRIN INTERMEDIUL UNUI SISTEM DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ PRIN FLUX VIDEO DOCUMENTAT, în scopul producţiei şi comercializării acestora, cu precadere in Sectorul economic de Energie si management de mediu – Inovare, dezvoltare tehnologica si valoare adaugata, respectiv: Domenii şi subdomenii de specializare inteligentă şi sănătate:

  1. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

3.1. Energie / Creşterea eficientei energetice la generare, transport şi distributie şi la consumator

3.3. Sisteme inteligente

3.3.1 Oraşul inteligent, care prezinta potential de crestere important; compania start-up va participa in viitor ca factor activ si in activitatile de cercetare aplicativa/industriala finantate in principal de catre ANCS/CE-H2020, respectiv pentru a creşte nivelul transferului tehnologic către alte companii şi a asigura cadrul tehnico-economic al dezvoltarii de noi domenii de afaceri şi activităţi inovatoare in regiunea de Nord-Est.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Implementarea cu succes a rezultatelor tezei de doctorat dezvoltata in cadrul U.T. Iasi la nivel industrial, prin activitati specifice de CD si introducerea in fabricatie de produse si tehnologii software noi in cadrul companiei.

2. Crearea mediului favorabil pentru aplicarea rezultatelor provenite din cercetarea fundamentala si precompetitiva din cadrul U.T. Iasi, prin dezvoltarea de produse (cel putin unu) si tehnologii software noi aferente strategiei nationala de competitivitate: Energie si management de mediu – Inovare, dezvoltare tehnologica si valoare adaugata.

3. Creşterea capacităţii de cercetare aplicativa prin atragerea a min. 2 tineri cercetători doctorali si postdoctorali ai U.T. Iasi si pregatirea infrastructurii pentru accesarea in parteneriate national si international a unor fonduri specifice cercetarii industriale, sub egida H2020/PN3-Inovare sau Parteneriate, Eureka/Eurostars, H2020-SMEs, ERA-NET s.a.

Implementarea cu succes a rezultatelor tezei de doctorat dezvoltata in cadrul U.T. Iasi la nivel industrial, prin activitati specifice de CD si introducerea in fabricatie de produse si tehnologii software noi in cadrul companiei.

Crearea mediului favorabil pentru aplicarea rezultatelor provenite din cercetarea fundamentala si precompetitiva din cadrul U.T. Iasi, prin dezvoltarea de produse (cel putin unu) si tehnologii software noi aferente strategiei nationala de competitivitate: Energie si management de mediu – Inovare, dezvoltare tehnologica si valoare adaugata.

Creşterea capacităţii de cercetare aplicativa prin atragerea a min. 2 tineri cercetători doctorali si postdoctorali ai U.T. Iasi si pregatirea infrastructurii pentru accesarea in parteneriate national si international a unor fonduri specifice cercetarii industriale, sub egida H2020/PN3-Inovare sau Parteneriate, Eureka/Eurostars,
H2020-SMEs, ERA-NET s.a.

Introducerea în producţie proprie a rezultatelor cercetării pe baza achiziţiei unor echipamente IT noi, şi eficientizarea şi optimizarea procesului de producţie software; Crearea a cel puţin 3 locuri de muncă, din care 2 in CD.

Asigurarea cadrul tehnico-economic al dezvoltarii de noi domenii de afaceri si creşterea competitivităţii pe piaţă a companiei prin produsele şi serviciile oferite (min. 3 clienti).

Susţinerea capacităţii de exploatare a rezultatelor ştiinţifice în industrie prin brevetarea rezultatelor activităţii de cercetare.

Creşterea cifrei de afaceri prin introducerea în producţie şi comercializarea produselor dezvoltate.

Dezvoltarea activităţilor de CDI în întreprindere si diseminarea larga a rezultatelor in parteneriat; transfer tehnologic.